foto foto foto foto
Schovat koláž Ukázat koláž
maximalizovat minimalizovat close

 

VÍKENDOVÁ HERNA PRO DĚTI V LÉTA PÁNĚ 

 

0

KAŽDÝ VÍKEND V AL MULINU OD 12:00 DO 15:00 VÝTVARNÉ DÍLNIČKY

KAŽDOU STŘEDU OD 18:00 V AL MULINU LIVE MUSIC

 

Úvod

Panský Dvůr v Dolních Počernicích se nachází v příjemném prostředí zámeckého parku v Městské části Dolní Počernice, ležící přibližně 10 km vzdušnou čarou od Starého města pražského. Dolní Počernice se staly součástí hl. města Prahy v r. 1974.

Areál Panského Dvora v Počernicích, největší gastronomický komplex v Praze s kapacitou 1200 lidí, nabízí hostům rozsáhlé možnosti využití volného času v několika osobitých prostorách. Každá budova je výjimečná svým interiérem a ojedinělou atmosférou. Kouzlo tohoto místa ještě dotváří rozlehlý zámecký park s přírodním amfiteátrem a Počernický rybník.

Pojďte s námi na prohlídku do prostor původního Počernického pivovaru, ledových sklepů, sladovny a starého mlýna. Vychutnejte si při tom rozmanitou českou kuchyni nebo lahodné italské speciality a dopřejte si džbánek netradičního piva z našeho pivovaru. Příznivce grilovaných a pečených specialit z různých druhů mas zase potěší nabídka naší restaurace Léta Páně. Na závěr se nechte nalákat vůní z domácí pekárny do našeho obchůdku s domácími delikatesami, originální vinotékou a nabídkou prvotřídních vín.

0 0 0

Historie Panského Dvora v Dolních Počernicích

První písemné zmínky o obci Počernice (dosud nerozlišující ves Horní a Dolní) pocházejí z roku 1323, z období vlády Jana Lucemburského, kdy jejím tehdejším majitelem byl Zdislav z Počernic a na Průhonicích, zvaný Kobliha.

Ve 14. století se majiteli feudálního sídla v Počernicích stávají bohatí pražští měšťané, kteří nechali přestavět panský románský dvorec na vrcholně středověkou tvrz. V pohusitském období byla věžová tvrz rozšířena na obdélný palác a došlo k přístavbě pozdně gotické kostelní věže.

Po roce 1562 patřil místní statek známému majiteli novoměstských pivovarů Matěji Hůlkovi z Dolních Počernic. Gotická tvrz byla v této době přestavěna a rozšířena na renesanční zámeček. V zámeckém areálu se tehdy nacházel kromě pivovaru i kostel, poplužní dvůr a mlýn.

Tento panský zámeček sloužil i v 17. a 18. století jako letní rezidence majitelů z řad vyšších feudálních vrstev. Hrabata Colloredové (1644 - 1706) nechali počernický zámek přestavět v raně barokním stylu, a v roce 1751, kdy statek Dolní Počernice vlastnil svobodný pán Václav Klement von Saltza (1720 – 1755), se začal stavět nový panský pivovar. Uvádí se, že nový pivovar uvařil 278 sudů piva ročně, což představovalo pro statek výnos 1112 zlatých. Pouze výnos z pozemků byl vyšší.

V roce 1776 postihl Počernice velký požár. Zámek, mlýn a pivovar postiženy nebyly. Hned následující rok, postavili tehdejší majitelé panství hrabata Sweerts-Šporkové na místo požárem zničeného panského dvora nový, nebývale rozlehlý, pozdně barokní dvůr a novou vinopalnu. Současně také rozšířili ovocnou a okrasnou zahradu u zámku do podoby dnešního romantického zámeckého parku, který je dnes chráněnou kulturní památkou a vyhledávaným místem pro pořádání svateb či jiných soukromých nebo firemních akcí.

V roce 1855 koupila dolnopočernický statek Elisabeth von Dercsenyi, která provedla rozsáhlé stavební úpravy na zámku, kostele a všech hospodářských budovách. Po roce 1858 byl zbořen starý mlýn na zámeckém nádvoří a ve stylu anglické novogotiky postaven při rybniční hrázi mlýn dnešní, zapsaný dnes vedle obou zámků, kostela a souboru pivovaru rovněž mezi chráněné kulturní památky.

Historie pivovaru 

Pivo se v Dolních Počernicích vařilo již od roku 1562, kdy byl majitelem statku Matěj Hůlka z Dolních Počernic. Známý majitel novoměstských pivovarů dodával pivo, které se ve dvorci vařilo, zejména krčmáři Urbanovi do tehdy nově založené hospody Barborky.

Nové pivovarské stavení bylo v Dolních Počernicích postaveno v r. 1751 za tehdejšího majitele Václava Klementa von Saltzy. V roce 1855 koupila dolnopočernický statek hrabata z Dercsenyi, která nechala místní pivovar nákladně přestavit a rozšířit.

V roce 1884 bylo rozhodnuto, že pivovar má příliš malou výrobní kapacitu. Vzhledem k tomu, že nebylo možné jej vhodným způsobem rozšířit, byla postavena budova nová na místě dřívější kostnice někdejšího hřbitova. Soudobý kronikář uvádí, že nový pivovar byl postaven podle nejnovějších požadavků na výrobu piva a od pivního sklepa po chladící štoky bylo použito nejmodernějších konstrukcí. Stavba byla ukončena koncem dubna 1885. Dne 3. května téhož roku byly všechny prostory novostavby posvěceny a 4. května zahájen provoz.

Před 1. světovou válkou, v období svého největšího rozkvětu produkoval pivovar průměrně devět dávek týdně a zásoboval 28 hospod v Praze a řadu dalších v Počernicích. V roce 1923 byl však velkostatek s pivovarem prodán maďarským rodem Dercsenyiů hlavnímu městu Praha. Provoz pivovaru byl ukončen r. 1936.

 

Home

show_content